Khasiat Ayat Kursi

22 Jan 2012

Khasiat Ayat Kursi: Ayat dalam Al-Qur’an yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW pada suatu malam selepas Hijrah. Salah satu ayat yang mempunyai banyak manfaat dan khasiat bagi muslimin dan muslimah yang mengamalkan Ayat Kursi ini. Rasulallah s.a.w segera memerintah kepada penulis al-Quran, setelah diturunkan ayat kursi tersebut kepada Zaid bin Thabit agar segera menulisnya dan menyebarkannya.
Berikut Bacaan Ayat Kursi beserta artinya:

Khasiat Ayat Kursi

Bacaan Ayat Kursi Latin
“Allahu laa ilaha illa huwal hayyul qoyyum.
Laa ta’khudzuhuu sinatuw wa laa nauum.
Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardh.
Man dzal ladzii yasfa’u ‘indahuu illaa bi idznih.
Ya’lamu maa baina aidiihim wa maa kholfahum.
Wa laa yuhithuuna bi syai-in min (dengung) ‘ilmihii illaa bi maasyaa-a.
Wasi’a kursiyyuhussamaawaati wal ardh.
Wa laa ya-uduhuu hifzhuhumaa wahuwal ‘aliyyul azhiim”

Artinya :
Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi(1) Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS : Al-Baqarah : 255)

Penjelasan Ayat Kursi:
Ayat Kursi diturunkan pada suatu malam selepas Hijrah. Menurut riwayat, ketika ayat kursi diturunkan disertai dengan beribu-ribu malaikat sebagai penghantarnya, kerana kebesaran dan kemuliaannya. Syaitan dan Iblis menjadi gempar karna adanya suatu alamat yang menjadi perintang dalam perjuangan nya (Syaitan dan Iblis).

Banyak hadits (sembilan puluh lima buah hadist) yang menjelaskan Fazilat Ayat Kursi. Kenapa ayat ini disebut Ayat KURSI? Karna di dalam nya terdapat perkataan KURSI, yang artinya tempat duduk yang megah lagi yang mempunyai martabat, adalah KURSI syiar atas kebesaran Tuhan Allah SWT.

Berikut beberapa Khasiat Ayat Kursi:

* Mendapat Keselamatan
“Barang siapa yang membaca ayat Kursi dengan istikamah:
- setiap kali selesai shalat fardhu,
- setiap pagi dan petang,
- setiap kali masuk kerumah atau kepasar,
- setiap kali masuk ke tempat tidur dan musafir,
Insyaallah akan diamankan dari godaan syaitan dan kejahatan raja-raja (pemerintah) yang kejam, diselamatkan dari kejahatan manusia dan kejahatan binatang yang memudharatkan. Terpelihara dirinya dan keluarganya, anak-anak nya, hartanya, rumahnya dari kecurian, kebakaran dan kekaraman.”

* Mendapat Pertolongan
Syeikh Al Buni menerangkan:
“Sesiapa yang membaca ayat Kursi sebanyak hitungan hurufnya (170 huruf), maka insyaallah, Allah s.w.t akan memberi pertolongan dalam segala hal dan menunaikan segala hajatnya, dam melapangkan fikiranyan, diluluskan rezekinya, dihilangkan kedukaannya dan diberikan apa yang dituntutnya.”

* Menyembunyikan dari Serangan Musuh
Syeikh Buni menerangkan:
“sesiapa yang takut terhadap serangan musuh hendaklah ia membuat garis lingkaran dengan isyarat nafas sambil membaca ayat Kursi. Kemudian ia masuk bersama jamaahnya kedalam garis lingkaran tersebut menghadap kearah musuh, sambil membaca ayat Kursi sebayak 50 kali, atau sebanayk 170 kali, insyaallah musuh tidak akan melihatnya dan tidak akan memudharatkannya.”

* Benteng Pertahanan
Salah seorang ulama Hindi mendengar dari salah seorang guru besarnya dari Abi Lababah r.a:
“membaca ayat Kursi sebanyak anggota sujud (7 kali) setiap hari ada benteng pertahanan Rasulallah s.a.w.”

* Di Jaga Malaikat
Barang siapa membaca ayat Kursi ketika hendak tidur, maka Allah s.w.t mewakilkan dua malaikat yang menjaga selama tidurnya sampai pagi.

* Terhindar dari Gangguan Syetan
“Sesiapa yang membacanya ketika hendak tidur, terpelihara dari gangguan syaitan,”

* Menjadi Penjaga dan Pelindung dari Syaitan
Abdurahman bin Auf menerangkan bahawa:
“ia apabila masuk kerumahnya dibaca ayat Kursi pada empat penjuru rumahnya dan mengharapkan dengan itu menjadi penjaga dan pelindung syaitan.”

* Meredam Kemarahan
“sesiapa yang membacanya ketika ia marah, maka akan hilang rasa marahnya.”

* Di Ampuni Dosanya
“Sesiapa yang membaca ayat Kursi selepas sembahyang fardhu, Allah s.w.t. akan mengampunkan dosanya.”

* Hidup Berjiwa Tauhid
Terdapat keterangan dalam kitab Assarul Mufidah:
“barang siapa yang mengamalkan membaca ayat kursi, setiap kali membaca sebanyak 18 kali, inyaallah ia akan hidup berjiwa tauhid, dibukakan dada dengan berbagai hikmat, dimudahkan rezekinya, dinaikkan martabatnya, diberikan kepadanya pengaruh sehingga orang selalu segan kepadanya, diperlihara dari segala bencana dengan izin Allah s.w.t.”

* Mencerdaskan Akal
Syeikh Abul Abas Al Bunni menerangkan:
“Sesiapa membaca ayat Kursi sebanyak hitungan kata-katanya (50 kali), di tiupkan pada air hujan kemudian diminumnya, maka inysyaallah tuhan mencerdaskan akalnya dan memudahkan faham pada pelajaran yang dipelajari.”

* Mendapat Pengaruh Kepada Manusia
Syeikul Kabir Muhyiddin Ibnul Arabi menerangkan bahawa :
“sesiapa yang membaca ayat Kursi sebayak 1000 kali dalam sehari semalam selama 40 hari, maka demi Allah, demi Rasul, demi Al Quran yang mulia, Allah akan membukakan baginya pandangan rohani, dihasilkan yang dimaksud dan diberi pengaruh kepada manusia”. (dari kitab Khawasul Quran)

Itulah beberapa Khasiat Ayat Kursi dan Manfaat Ayat Kursi yang baik buat kita bagi yang mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kapan pun dan dimana pun kita diwajibkan untuk selalu ingat dan juga menyembah Allah s.w.t. Semoga bermanfaat. Dari berbagai sumber disalin Arie Pinoci.


TAGS Khasiat Ayat Kursi Bacaan Ayat Kursi Bacaan Ayat Kursi Latin Penjelasan Ayat Kursi Manfaat Ayat Kursi


-

Author

Follow Me